Tegutsemine liiklusƵnnetuse korral

Mida teha kui on juhtunud liiklusõnnetus?

  • Ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuse korral ja ainult juhul, kui osapooled on ühel meelel liiklusõnnetuse põhjustes ning süülisuses, täitke kohapeal vorm "Teade Liiklusõnnetusest" kui see on käepärast siis võtke sellele liiklusõnnetuses osalenud isikute ning võimalusel ka tunnistaja(te) allkirjad;
  • kontrolli teis(t)e osalis(t)e poolt täidetu õigsust ja anna oma allkiri selle kohta, et oled liiklusõnnetuses kannatanu või olete põhjustanud liiklusõnnetuse;
  • kui Sul ei ole mainitud vormi olemas, siis fikseeri toimunu võimalikult täpselt ja kirjuta ilmtingimata üles teis(t)e osalis(t)e andmed (sõiduki-, isiku-, kontakt- ja kindlustuspoliisi andmed) ning lepi kokku aeg, millal Sa pöördud süüdlase kindlustusseltsi;

NB! Liikluskindlustuse seaduse muudatuse järgi saab nüüdsest nõuda hüvitist ka oma kindlustusandja käest.